Regulamin

§1 [Informacje o podstawowy danych sklepu]

1. Właścicielem sklepu internetowego Tech-CNC znajdującego się na stronie www.tech-cnc.pl jest CEZAR24, NIP 887 167 74 48, REGON 021217364, ul. Klasztornej 15/3 w Ziębicach (57-220), zwany dalej Sprzedającym.

2. Klient sklepu składający zamówienie zwany dalej Kupującym może kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

- pod adresem e- mailowym: biuro@tech-cnc.pl lub

- telefonicznie na nr 668 45 42 45.

 

§2 [informacje o produktach i cenach]

1.Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT w zależności od wyboru Kupującego podczas składania przez niego zamówienia.

 

§3 [Informacja o zamówieniach]

1. Zamówienia w sklepie Tech-CNC można składać poprzez:

- internet,

- e-mailowo na adres: biuro@tech-cnc.pl)

- telefonicznie na numer 668 45 42 45.

2. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godz. 9 do godz. 18, natomiast zamówienia e-mailowe oraz poprzez sklep internetowy są przyjmowane przez 24h na dobę przez cały rok.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego numeru telefonu lub adresu e-mail.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§4 [Informacja o zawartej umowie]

1. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym składającym zamówienie w sposób wskazanych w § 3 a Sprzedającym.

2. Miejscem spełnienia świadczenia powyższej umowy jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

 

§5 [Informacja o wysyłce towaru]

1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) lub transportem własnym Tech-CNC.

2. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub po otrzymaniu zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze (przesyłka pobraniowa).

3. Wysyłka następuje w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej.

4. Kupujący zostanie powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie o wysyłce towaru.

5. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony i związanym z tym przedłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z realizacji zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

§6 [Obowiązek zapłaty za zamówienie - formy płatności]

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie Tech-CNC produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze (przesyłka pobraniowa) – w takim wypadku zapłata następuje w dniu dostawy przy odbiorze przesyłki od doręczyciela.

2. Możliwe są dwie formy płatności:

- przelewem - po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę za zamówione towary. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- przy odbiorze – zapłata gotówką doręczycielowi przy odbiorze przesyłki.

3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamawianego towaru, a należność za zamówione produkty uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

4. Koszy dostawy są wskazane w zakładce „koszty wysyłki”.

 

§7 [Informacja o prawie odstąpienia do umowy zawartej na odległość]

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwana dalej „ustawą”) każdemu Kupującemu będącemu jednocześnie konsumentem, przysługuje w terminie 14 dni prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powyższej ustawy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na poniższy adres:

CEZAR24

ul. Klasztorna 15/3

57-220 Ziębice

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

-  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

-  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Kupujący będący jednocześnie konsumentem może odstąpić od umowy, składając na wskazany powyżej adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na poniższym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy:

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W takim wypadku konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

CEZAR24

ul. Klasztorna 15/3

57-220 Ziębice

8. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Zwracany towar nie może zostać wysłany za pobraniem. Wszelkie przesyłki wysyłane w tej formie na adres firmy nie zostaną odebrane.

10. Kupujący powinien wybrać najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, bowiem Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Jeżeli zwrot towaru odbywa się z winy Sprzedającego, wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa Sprzedający.

 

§8 [ [Informacja o procedurze rozpatrywania reklamacji]

Reklamacje wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie należy przesyłać na poniższy adres:

CEZAR24

ul. Klasztorna 15/3

57-220 Ziębice

 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku braku ustosunkowana się do żądań Kupującego należy przyjąć, że Sprzedający uznał żądanie za uzasadnione.

 

§9

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".

 

§10

Zabrania się kopiowania wszelkich treści ze strony internetowej www.tech-cnc.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze sklepu Tech-CNC w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w sklepie. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.